Postal Code Search
The Postal Code search engine provides a user friendly interface that will get you any postal code in the world. Use the alphabetic browse mode or simply type in the city you are looking for in the Postal Code search section.


Postal Code Search - Cambodia

Post Codes for all cities starting with O in Cambodia


Postal codes for all cities in Cambodia starting with the letter O are listed in the results below. To view the postal code for a city simply click on it's name. Our database contains millions of postal code records for almost every country in the world, however if you find missing or incorrect data, please let us know so we can update it.

Browse Postal Code by Country

Browse cities in Cambodia
Ou Sampor Moy Ou Sampor Pi Ou Sralau Ou Andoung Kaeut Ou Andoung Kandal Ou Andoung Lech
Ou Snguot Ou Thum Ou Prasat Ou Nhor Ou Chuob Ou Dangkao
Ou Ta Kol Ou Ta Ma Ou Choub Thmey Ou Soea Ou Chrov Ou Bei Choan
Ou Neang Ou Roesey Ovmal Ou Ou Ambel Ou Veaeng
Ou Veaeng Tboung Ou Kakaoh Ou Kambot Ou Pong Moan Ou Ta Nhea Ou Ta Nob
Ou Char Ou Mal Ou Khcheay Ou Ta Kam Bei Ou Ta Kam Muoy Ou Ta Kam Pir
Ou Doan Poa Ou Da Leu Ou Krouch Ouchrey Ou Da Ou KoKir
Ou Anlok Ou Chamlang Ou Toek Thla Ou Koki Ourchambak Ou Kriet
Ou Krabau Ou Chhat Ouda Ou Lhong Ou Prayut Ou Rumduol
Oulahong Ou Lmun Ou Treng O Khmum Ou Dai Khla Ou Choam Kandal
Ou Choam Kraom Ou Choam Leu Ou Daem Chek Ou Rumchek Kraom Ou Rumchek Leu Ou Samrael Kraom
Ou Samrael Leu Ou Chrab Ou Sngout Ou Tontim Ou Kroach OU Nonoung
Ou Ta Teak Ou Traeng Ou Lvea Ou Trav Chu Ou Muni Muoy Ou Muni Pir
Os Tuk Ou Dambang Ou Ta Ki Ou Kravan Ou Pes Ou Veay
Ou Dar Ou Ta Saeng Ou Chhleung Ou Svay Ou Thnong Ou Popel
Ou Svay Kaeut Ou Svay Lech Ou Kandaol Ou Khlout Ou Laok Ou Damray
Ou Popul Orprech Ou Kambaor Ou Chrok Ou Sangkae Ou Ta Nov
Ou Ta thok Ou Doun Nhea Ou Lang Ou Leav Ou Pir Ou Run
Ou Beng Ou Leu Ou Kab Moan Ou Pralaoh Ou Ruessei Ou Ta Sek
Ou Chek Ou Pram Ou Prampir Ou Rumchek Ou Rung Oknha Pang
Ou Leach Ou Loy Ou Kamnab Ou Roung Ou Ta Nes Ou Totueng
Ou Sandan Ou Sandan Thmei Ou Kakhob Ou Phdau Ou Ta Pung Ou Preal
Ou Pongro Ou Ta Vam Ou Samrae Odongk Ou Karong Ou Mukh Tuek
Obot Okontrom O Taroat Ou Sambuor Ou Tumneab Ou Kraom
Ou Snao O koki Oknha Tep Ou Krang Ambel Ou Angkum Ou Krasar
Ou Suosdei Ou Reang Otumpor Ou Sala Ou Ambaeng Ou Angkor
Ou Khsang Ou Ta Siev Ou Kru Kae Ou Tnaot Ou Doung Ou Kanthor Cheung
Ou Kanthor Tboung Ou Mkak Ou Touch Ou Slaeng Ou Roluos Ou Chranieng
Ou Doem Osphea Ou Andoung Ou Slat Ou Ta Hay Ou Ruessei Muoy
Ou Ruessei Pir Ou Lung Ou Pou Ou Ta Noeng Ou Krieng Ou Preah
Ou Chra Lech Ou Proes Ou Tavau O Ta Prang O' Tapuk Loeu Ou Chra Kandal
Ou Chra Khang Kaeut Ou Chra Leu Ou Peut Ou Ta Puk Kraom O Andoang Ou Ressey Loeu
Ou Ressey Kroam Ou Chheu Kram Ou Ro El Ou Don Ta Loeu Ou Doun Ta Kroam Ou Kunthy Dova
Ou Trav Ou Chamnar Ou Oknha Heng Ou Ta Pang Ong Ou TrachakChet
Ou am Ou Rona Ou Chrar orhbounleu Ou Agnor Ou Yeh
Ou Spean Ou Chenchien Ou Korki KanDal Ou Korki Krom Ou Korki Leu Ou Angre
Ou Romdoul Ou Pork Ou Smach Ou Chik Ou Baek K'am Ou Khsan
Ou Talaok Ovloek Ou Khlaeng Poar Okak Opakma Ou Kantuy
Oknha Soeng Otdam Otdong Oknha Aem Ou Kandaol Cheung Ou Kandaol Tboung
Oknha Moan Ou Bat Ou Ta Paong Ou Ba Krang Ou Ba Krang Kandal Ou Ba Krang Kraom
Ou Ba Krang Leu Ou Anhchanh Ou ach Kok Ou Ta Prok Ou Rumchang Ouressey
Ou Srav Ongkrong Ou Heng Ou Roka Ou Tong Ou Sdau
Ou Thkov Ou Saom Ou Plong Ou Kan Oum Ou Chum
Ou Khlong Ou Trach Ou Kralanh Ovlaok Ou Ta Prak Ou Luh
Ou Ta Puk Ou Tey Ou Chralang Ou Mreah Ou Ruessei Kandal Ou Chay
Ou Rai Ou Trael Ou Doun am Ou Srangam Ou Samdei Ou Ta Mou
Ou K'am Ou Svay Chek Ou Phot Ou Sngaeun Ou Kralang Duol