Postal Code Search
The Postal Code search engine provides a user friendly interface that will get you any postal code in the world. Use the alphabetic browse mode or simply type in the city you are looking for in the Postal Code search section.


Postal Code Search - Iran

Post Codes for all cities starting with C in Iran


Postal codes for all cities in Iran starting with the letter C are listed in the results below. To view the postal code for a city simply click on it's name. Our database contains millions of postal code records for almost every country in the world, however if you find missing or incorrect data, please let us know so we can update it.

Browse Postal Code by Country

Browse cities in Iran
Chermeh Chavarzaq Chāhak Chahār Dāngeh Chehārbāgh Chashmeh Safīd
Choqāb Dār Charām Chavīb Deh Chenārān Chenār Chāyān
Cheyānah Chūres Chahār Meleh Cheshmeh Māhī Cherāghābād Chahār Bolāgh
Chahār Cheshmeh Chehcheh Chāh Sangī Cham Qal'eh Chahkand Chāh Gāh
Chenārbon Chalow Chekān Cham Kabūd Cham Ţāq Chāllū
Cheleh Gāh Chāh Sālār Chahār Borj Cheshmeh Gol Chāh-e Kamāl Chāh-e Malek
Chenār-e Mah̨mūdī Chūpānān Chāh-e Khānī Cheshām Cham-e Nūr Cheshmeh Kabūd
Chakhmāglū Chāh-e Morīd Chūkānlū Chāh-e Khodā Bakhsh Chūrmaq Chāheh
Chāh-e 'Alī Charī Chehārdeh Chāh-e Mobārak Chelgerd Chahār Khāneh Sirpāīn
Chāf Pāīn Chūmeh-ye Sīd'alvān Chepeqlū Chenār Soflā Chamrān Chāhbahār
Chālūs Chādegān Chāroimāq Chāldorān Chahār Mahāl-e Bakhtiari Chāh Bahār
Chandvakān Cherāghān Chānf Chāhū-ye Sharqī Chāh Mosallam Chāh Gharbāl
Chāh-e Shāhī Chāh Benārd Chāhū Chāh-e Dād Khodā Chāh-e Jamāl Chahchekor
Chāh Now-ye Deh Sheykh Chāh Esmā'īl Chāh Varz Chāh-e Sharaf Chāhestān Chahār Chāhī
Chāh Kūr Chāhān Chāhkīchī Chehel Manī Cheh Bīd Chāh H̨asan
Chāh-e Nahr Choghān Chaman-e Morvārīd Choghūkābād Choghādak Chāh Pīr
Chāh Kūtāh Chāh Gaz Chekak Chamanī Cheshmeh Ra'nā Chatrūd
Chāh Sālem Chītāb Changalvā Chenār Barm-e 'Olyā Chamīān Chahār Kharī
Chāh-e Dāshī Cholchelak Chīdan Chegārmān Choghā Mīsh Cholīcheh
Choghā Sorkh Charmahīn Chāl Shotor Chamgardān Cham-e Golak Cham-e Yūsof 'Alī
Cham Chang Cham Khalīfeh Charyān Chinisht Cheqā Chehel Khāneh
Cham Zhāb Cheshmeh Shīrīn Chaqābol Choghā Khandaq Cham-e Dīvān Chāl Sarā
Chaghalvandī Chālān Chūlān Chūār Cheshmeh Khazāneh Chahār Barreh Chehr
Choqā Kabūd Chīzān Chalabī Cham Zereshk-e 'Olyā Chashīn Chahār Borjī
Chamanābād Chowtāsh Chehreqān Chenār-e 'Olyā Cheshmīdar Chakhmāq
Changī Chīchaklū Cheshmeh Mantash Chenāreh Chūzah Chāh Nasar
Chāleh Zard Chūbīn Dar Chenārak Chūzūk Chālī Changūrī
Chāheshk Chāh Khāşeh Chargar Chehel H̨ojreh Chandar Mah̨alleh Chamestān
Chāreh Chamāz Kotī Chowplū Chamāz Kolā Chalmardī Chalandar
Chālū Pol Chārez Chūrat Chahār Chenār Chenār Qeshlāq Chāboksar
Chāpāqlī Chārqolī Chāyjān Chelīk Chūbar Chīn Sebīlī
Chomāchā Chīnī Jān Chāfjīr Cherīkābād Chokūsar Chīrān
Chamkhāleh Chūlāb Chūr Kūchān Chahār Bīd Chalqāī Chaqarbesh Qārdāsh
Chāpeshlū Chāleh Sarā Chāpār Khāneh Chaman Bīd Chapar Pord-e Zamān Chūnchenān
Chapar Pord Chavān-e 'Olyā Chekhreh Mah̨alleh Charzeh Khūn Choh Gūsh Chāvān
Chūpān Mah̨alleh Chelleh Khāneh-ye 'Olyā Chelvand Chehregān Chol Qeshlāqī