Postal Code Search
The Postal Code search engine provides a user friendly interface that will get you any postal code in the world. Use the alphabetic browse mode or simply type in the city you are looking for in the Postal Code search section.


Postal Code Search - Iran

Post Codes for all cities starting with R in Iran


Postal codes for all cities in Iran starting with the letter R are listed in the results below. To view the postal code for a city simply click on it's name. Our database contains millions of postal code records for almost every country in the world, however if you find missing or incorrect data, please let us know so we can update it.

Browse Postal Code by Country

Browse cities in Iran
Rabāţ Rāz Rah̨matābād Rāzeqān Rīvand Rez̨āābād
Rūdbār Ramekān Rūdposht Roshanābād Rostamī Rāmīshān
Rīneh Rayani Rez̨ā Mah̨alleh Reshkū Rabbābād Rāzīyān
Raqeh Rostamābād Rāh Chaman Rūdbāl Rūd Fāryāb Rehneh
Rīz Roknābād Rah̨īmābād Rameyleh Rādekān Rīvādeh
Rāmsheh Raz̨avīyeh Rameshk Remchā Razīnī Rūh̨ābād
Rūd Āb Rāzī Reyh̨ānshahr Razveh Rūydar Rūyān
Reshgeshāvūr Razan Robātkarīm Rey Rāmsar Rāmshīr
Rāmhormoz Roshtkhvār Ravānsar Rūdbār Janūb Rāvar Rafsanjān
Rūdān Rāmyān Rūdsar Rezvānshahr Rasht Ramīn
Rāsak Rūd-e Gol Andām Rāmk Rāvang Rez̨vān Rostāq
Rūnīz Rābor Rāhdār Rāyen Rejāābād Rāzīāneh Kārī
Rāk Ravāmehrān Romeyleh-ye 'Olyā Rūdzīr Rūd Zard-e Māshīn Rafī'
Refen Rāsfand Raz̨ī Rāstāb Rūrān Rārā
Rāshnān Rīyākhūn Raddān Rez̨vānshahr Rūmīyānī Rangīnbān
Robāţ Mīl Rez̨vānkadeh Rāveh Rahn Rowshanāvand Razīn
Rezdāb Robāţ-e Shavarīn Ravān Row'ān Rezqābād Ravanj
Reyh̨ānābād Rūd Ma'jan Robāţ Karīm Rīvash Rīyeh Rūdkhāneh
Razkān Raz̨īābād-e Bālā Rūdak Rūdehen Rīgī Rūndeh
Rāmjīn Rashīdābād Rīsī Reshtqūn Razjerd Reykandeh
Rowshanābād Rabāţ Jaz Rashkolā Ramnet Rostam Rūd Raz Kenār
Rāzbīn Rowshandān Rostamkolā Rah̨īmkhān Rostam Kalāteh-ye Sādāt Rāmīān
Rūdbordeh Rūd Pīsh Rashtābād Rūdbeneh Rūdbārakī Rakhteyān
Rāsteh Kenār Resht Ravesht-e Bozorg Rāzhān Ravesht-e Kūchek Rūdbār Sarā
Rīk Rāzlīq Rāvīyān Rahāl Ravāsjān Rūh̨ Kandī