Postal Code Search
The Postal Code search engine provides a user friendly interface that will get you any postal code in the world. Use the alphabetic browse mode or simply type in the city you are looking for in the Postal Code search section.


Postal Code Search - Kazakhstan

Post Codes for all cities starting with T in Kazakhstan


Postal codes for all cities in Kazakhstan starting with the letter T are listed in the results below. To view the postal code for a city simply click on it's name. Our database contains millions of postal code records for almost every country in the world, however if you find missing or incorrect data, please let us know so we can update it.

Browse Postal Code by Country

Browse cities in Kazakhstan
Trudovoe Trening-Tsentr Tsekh Sortirovki i Perevozki Pochty Tavolzhanka Telmana Timashevka
Tarasovka Tasotkel Tassuat Tasty-Taldy Troitskoe Taldyk
Taldysai Terensai Tymabulak Tsekh Obrabotki Pismennoy Korrespondentsii UСПП G.Аktobe Tsekh Obrabotki Posylochnoy Pochty UСПП G.Аktobe Tsekh Obrabotki Strakhovoy Pochty UСПП G.Аktobe
Tamdy Telman Taskopa Temir Tersakkan Tabantal
Togyz Terekty Tokzhailau Taldykorgan Topar Taldybulak
Tashkensaz Turgen Talap Turar Tastobe Talapty
Turpan Talas Taldy Tasashi Tegistik Tekes
Togyzbulak Tuyyk Tolebaev Topolevka Talgar Tonkeris
Tuganbai Tuzdybastau Tekeli Taskarasu Tiermen Taukaraturyk
Teskensu Tolkyn Taskala Tomarly Turgyzba Taisoygan
Tasshagyl Tandai Tarbagatai Tarlauly Tarkhanka Turgysyn
Tassai Taskaiyn Toskaiyn Tugyl Tavricheskoe Targyn
Taskesken Tsoy Shemonaikhinskogo district Tsentralny Operatsionny Uchastok Turgenevka Torgai Tuymekent
Taraz Turksib Teris Tatti Togyzkent Turkistan
Terenozek Tasotkel Sukoymasy Tole Bi Tole Bi Agrobirlestik Tsoy Shuskogo district Taipak
Tikhonovka Talovka Tau Trekino Tsyganovo Taldyapan
Taldykuduk Taskuduk Toganas Talpyn Tasmola Torangylyk
Togyzkuduk Tuzdy Togusken Tsentralny Operatsionny Uchastok G.Кaraganda Tatan Tegisshildik
Toktar Tomar Tkenekty Telmanskoe Tsentralnoe Temirtau
Tselinnoe Timofeevka Tavrichenka Timiryazevo Tokhtarovo Turgenovka
Taldykol Toguzak Tselinny Transfer-Agentsky Sektor Tanabaevskoe Tenizovsky
Tagilskoe Timiryazevka Taranovskoe Tobol Troebratsky Tokabai
Tan Takyrkol Tomenaryk Toretam Toretam (Dlya Baikonyra) Turmagambet
Terenuzak Tokmagambet Tartogai Telikol Tolep Turysh
Tenge Taushyk Tushchykudyk Tendik Toraigyr TsЭС
Tserkovnoe Tokhta Trofimovka Tavolzhan Tatyanovka Tai
Tortkuduk Tortuy Talshyk Tokushi Tarangul Tamanskoe
Takhtobrod Taiynsha Tikhookeanskoe Tolbukhinskoe Tanirbergen Zhailybaev Terekti
Turbat Temirlanovka Tespe Tortkol Timur Taukent
Tagaina Tasaryk Togys Teke Turkestan Tastumsyk
Turar Ryskulov Tyulkubas