Postal Code Search
The Postal Code search engine provides a user friendly interface that will get you any postal code in the world. Use the alphabetic browse mode or simply type in the city you are looking for in the Postal Code search section.


Postal Code Search - Latvia

Post Codes for all cities starting with C in Latvia


Postal codes for all cities in Latvia starting with the letter C are listed in the results below. To view the postal code for a city simply click on it's name. Our database contains millions of postal code records for almost every country in the world, however if you find missing or incorrect data, please let us know so we can update it.

Browse Postal Code by Country

Browse cities in Latvia
Cīrava Cildi Cirstes Cimdenieki Cāļlauks Ciecere
Čikstiņciems Cīruļi Ciesengure Cirkale Cirpstene Cecerski
Cesļava Čudarīne Centramuiža Cērpene Čilipīne Celmene
Celmenieki Ciganova Čāgas Čodarāni Cibla Čivžuļi
Čižiki Čigani Černomordi Cepliši Čivčiši Cibuļski
Celtnieks Cegaļne Cirši Cibuļovka Cīrulīši Ceglinieki
Červonka Catlakši Ceļa Kurtiši Ceļmalas Čenčeva Čāvi
Čudari Cisovka Čerpinski Celitāni Čaupi Caurumi
Cihani Cimoškas Cirmani Čerepova Čenčupi Cauņi
Cirsenieki Cielauka Čirvolnieki Ceļa Onckuļi Čipāni Cūkuļi
Cibuļi Cereļeva Činkuri Cegeļņa Čerņavski Cucuri
Černogorka Čipoti Čuhnova Ciši Čumine Čornaja
Ceglineica Češļi Čirkas Černoste Cibļi Čakši
Cīmota Cīmotas Foļvarka Čači Čapkova Čikuli Čudarāni
Ciskāni Černiki Ciskova Caunīši Cepleiši Ciukori
Čornie Čuksti Cerkovka Ciskādi Čulki Čornaja Ņiva
Čeveri Ceperi Cimaņi Caici Caunes Červoniki
Čaunāni Cepernieki Cirtums Cepurnieki Cūkusala Čušļi
Cepļuki Cimuški Čukuri Čalkova Čerbakova Čabatrova
Cūkine Černova Cakuli Čiučiši Cielavas Carnikava
Čaukciems Cērkste Cēre Cēsītes Ciemupe Cekule
Cerība Cirakalns Čistigi Cēsis Cesvaine Cepurītes
Cesvainieki Caurvēderi Ceipinieki Ciematnieki Cirsti Ceraukste
Ciņi Code Ceplis Ceriņi Cukuriņi Celmraugciems
Cimāles Cucuļi Cena