Postal Code Search
The Postal Code search engine provides a user friendly interface that will get you any postal code in the world. Use the alphabetic browse mode or simply type in the city you are looking for in the Postal Code search section.


Postal Code Search - Vietnam

Post Codes for all cities starting with L in Vietnam


Postal codes for all cities in Vietnam starting with the letter L are listed in the results below. To view the postal code for a city simply click on it's name. Our database contains millions of postal code records for almost every country in the world, however if you find missing or incorrect data, please let us know so we can update it.

Browse Postal Code by Country

Browse cities in Vietnam
Lộc Yên Liên Minh Lạng Sơn Lĩnh Sơn Long Sơn Lạng Khê
Lục Dạ Liên Hợp Luân Mai Lượng Minh Lưu Kiền Lê Lợi
Lê Mao Lăng Thành Liên Thành Long Thành Lý Thành Lạc Sơn
Lam Sơn Lưu Sơn Lâm Trạch Liên Trạch Lý Trạch Lâm Thuû
Liên Thuỷ Lộc Thuỷ Lương Ninh Lâm Hóa Lê Hóa Lộc Ninh
Linh Hải Linh Thượng Lao Bảo Lâm Sa Lũng Cao Lũng Niêm
Lương Ngoại Lương Nội Lương Trung Liên Lộc Lộc Sơn Lộc Tân
Lâm Phú Lang Chánh Lộc Thịnh Luận Khê Luận Thành Lương Sơn
Lăng Cô Lộc An Lộc Bình Lộc Bổn Lộc Hòa Lộc Tiến
Lộc Trì Lộc Vĩnh Lộc Điền Lê Hồng Phong Lý Thường Kiệt Liên Sang
Lộc Thọ La Hai La Dêê La Ee Lăng Long Hiệp
Long Mai Long Môn La Hặ Lập Chiệng Liên Vũ Lạc Long
Liên Hoà Liên Sơn Lỗ Sơn Lũng Vân Lạc Hưng Lạc Lương
Lạc Sỹ Lạc Thịnh Làng Mô Lản Nhi Thàng Làng Chếu Lóng Luông
Lóng Sập Liệp Muội Liệp Tè Long Hẹ Lóng Phiêng Lay Nưa
Lao Xả Phình Luân Giới Lơ Ku Lơ Pang Lộc Bắc Lộc Bảo
Lộc Nam Lộc Ngãi Lộc Phú Lộc Quảng Lộc Thắng Lộc Thành
Lộc TLâm Lộc Đức Lộc Châu Lộc Nga Lộc Phát Liên Đầm
Lạc Dương Lát Liên Hà Liêng S'Rônh Lạc Lâm Lạc Xuân
Liên Hiệp Liên Nghĩa Lương Phong Lan Mẫu Lục Nam Lục Sơn
Lục Ngạn Lệ Viễn Lam Cốt Lan Giới Liên Chung Lão Hộ
Lục Bình Lương Bằng Lạng San Liêm Thủy Lương Hạ Lương Thành
Lương Thượng Lãng Ngâm Lý Bôn Lý Quốc Lũng Nặm Lê Chung
Lang Môn Lương Thiện Lê Lai Lương Can Lương Thông Lưu Ngọc
Lãng Hiếu Lãng Yên Lạc Nông Lũng Chinh Lũng Pù Lùng Tám
Lao Chải Linh Hå Lao Và Chải Lũng Hồ Lũng Cú Lũng Phìn
Lũng Táo Lũng Thầu Long Đống Lôc Thôn Lợi Bác Lương Năng
Lâm Ca Lầu Thí Ngài Lùng Cải Long Khánh Long Phúc Lào Cai
La Pan Tẩn Lùng Khấu Nhin Lùng Vai Lử Thẩn Lùng Sui Làng Giàng
Liêm Phó Lâm Lợi Lệnh Khánh Liên Phương Lâm Thao Lương Lỗ
Lai Đång Long Cèc Lương Nha La Phù Lương Mông Lục Hồn
Liên Vị Lương Phú Lương Châu La Hiên Lâu Thượng La Bằng
Lục Ba Lam Vỹ Linh Thông Linh Phú Lăng Can Lâm Xuyên
Lang Quán Lực Hành Lưỡng Vượng Lâm Thượng Liễu Đô Làng Nhì
Lương Thịnh Lâm Giang Lang Thíp Long Giang Long Kiến Long Điền
Long Hòa Lê Ch¸nh Long An Long Phú Lạc Quíi Lê Trì
Lương An Trà Lương Phi Long ĐiÒn Long ĐiÒn Tây Long ĐiÒn Đông Lộc Thuận
Long Định Long Thíi Long Mý Lương Hoà Lương Quới Lý Vân Lâm
Lương Thế Trân Lîi An Long Tuyền Lê Bình Long Bình Long Trị
Lương Tâm Lình Huỳnh Lại Sơn Lương Bình Long Hậu Long Phông
Long Thượng Long Cang Long Hựu Tây Long Hựu Đông Long Khê Long Trạch
Lợi Bình Nhơn Lạc Tấn Long Thuận Lộc Giang Lịch Hội Thượng Liêu Tú
Long Đức Long Hưng Long Tân Lâm Kiết Lâm Tân Lạc Hòa
Lai Hòa Long Tiên Long Trung Long Bình Điền Lương Hòa Lạc Long Chánh
Long Vĩnh Lương Hầu Long Hữu Long Toàn Long Thới Lưu Nghiệp Anh
Long Hồ Long Phước Loan Mỹ Lục Sĩ Thành Lai Vung Long Thắng
Lấp Vò Láng Biền Lai Hạ Lạc Vệ Liên Bão Lim
Long Châu La Sơn Lê Hồ Lam Ha Liêm Chính Liêm Chung
Lương Khánh Thiện Liêm Cần Liêm Phong Liêm Sơn Liêm Thuận Liêm Tiết
Liêm Túc Liêm Tuyền Liễu Giai Lệ Chi Lê Đại Hành Lý Thái Tổ
Lĩnh Nam Long Biên Liên Ninh Liên Mac Láng Hạ Láng Thượng
Lam Điền Lại Yên Lê Thánh Long Xuyên Liệp Tuyết Lại Thượng
Liên Quan Liên Châu Liên Bạt Lưu Hoàng Liên Hồng Liên Trung
Lai Cách Lương Điền Lê Thánh Nghị Lai Vu Lê Ninh Lê Hồng
Lê Thiện Lạc Viên Lạch Tray Lại Xuân Lâm Động Lập Lễ
Liên Khê Lưu Kiếm Lưu Kỳ Liên Am Lý Học Lệ Xá
Lạc Hồng Lạc Đạo Lương Tài Liêu Xá Lộc Hạ Lộc Vượng
Liễu Đề Liêm Hải Lâm Lai Thành Lưu Phương Lạc Văn
Lang Phong Liên Giang Lô Giang Lãng Công Lập Thạch Lũng Hoà
Lý Nhân Long Hương Láng Lớn Long Hải Láng Dài Lai Hưng
Lai Uyên Long Nguyên Lạc An Lái Thiêu Lộc Hiệp Lộc Hưng
Lộc Khánh Lộc Thái Lộc Thiện Long Hà La Dạ La Gi
La Ngâu Lạc Tánh Liên Hương Lê Minh Xuân Lý Nhơn Long Thạnh Mỹ
Long Trường Linh Chiểu Linh Tây Linh Trung Linh Xuân Linh Đông
Lợi Hải Lợi Thuận Long Chữ Long Thành Bắc Long Thành Nam Long Thành Trung
Long Bình Tân Lâm San Long Giao Long Thọ Lộ Lang Minh
La Ngà