Postal Code Search
The Postal Code search engine provides a user friendly interface that will get you any postal code in the world. Use the alphabetic browse mode or simply type in the city you are looking for in the Postal Code search section.


Postal Code Search - Vietnam

Post Codes for all cities starting with N in Vietnam


Postal codes for all cities in Vietnam starting with the letter N are listed in the results below. To view the postal code for a city simply click on it's name. Our database contains millions of postal code records for almost every country in the world, however if you find missing or incorrect data, please let us know so we can update it.

Browse Postal Code by Country

Browse cities in Vietnam
Nghèn Nam Hà Nam Hồng Nghi Xuân Nam Hương Ngọc Sơn
Nghi Hải Nghi Hòa Nghi Hương Nghi Tân Nghi Thu Nghi Thủy
Na Loi Na Ngoi Nậm Cắn Nam Anh Nam Cát Nam Cường
Nam Giang Nam Hưng Nam Kim Nam Lĩnh Nam Lộc Nam Nghĩa
Nam Phúc Nam Tân Nam Thái Nam Thánh Nam Thượng Nam Trung
Nam Xuân Nam Đàn Nghi Công Bắc Nghi Công Nam Nghi Diên Nghi Hợp
Nghi Hưng Nghi Khánh Nghi Kiều Nghi Kim Nghi Lâm Nghi Liên
Nghi Long Nghi Mỹ Nghi Phong Nghi Phương Nghi Quang Nghi Thạch
Nghi Thái Nghi Thiết Nghi Thịnh Nghi Thuận Nghi Tiến Nghi Trung
Nghi Trường Nghi Văn Nghi Xá Nghi Yên Nghi ¢n Nghi Đồng
Nghi Đức Nghĩa An Nghĩa Bình Nghĩa Hiếu Nghĩa Hội Nghĩa Hồng
Nghĩa Hưng Nghĩa Khánh Nghĩa Lạc Nghĩa Lâm Nghĩa Liên Nghĩa Lộc
Nghĩa Lợi Nghĩa Long Nghĩa Mai Nghĩa Minh Nghĩa Phú Nghĩa Quang
Nghĩa Sơn Nghĩa Tân Nghĩa Thắng Nghĩa Thịnh Nghĩa Thọ Nghĩa Trung
Nghĩa Yên Nghĩa Đức Nậm Giải Nậm Nhoóng Nam Sơn Nghĩa Xuân
Nghĩa Dũng Nghĩa Hành Nghĩa Hoàn Nghĩa Hợp Nghĩa Phúc Nghĩa Thái
Nghĩa Đồng Nghĩa Hoà Nghĩa Thuận Nghĩa Tiến NghÜa Mü Nga My
Nhôn Mai Nghi Phú Nhân Thành Nhân Sơn Nam Trạch Nhân Trạch
NT Viet Trung Ngân Thuỷ Ngư Thuỷ Bắc Ngư Thuỷ Nam Ngư Thuỷ Trung NT Lệ Ninh
Nam Hóa Ngư Hóa Nam Lý Nghĩa Ninh Ngọc Trạo Ngư Lộc
Nga An Nga Bạch Nga Giáp Nga Hải Nga Hưng Nga Liên
Nga Lĩnh Nga Nhân Nga Phú Nga Sơn Nga Tân Nga Thạch
Nga Thái Nga Thắng Nga Thánh Nga Thiện Nga Thuỷ Nga Tiến
Nga Trung Nga Trường Nga Văn Nga Vịnh Nga Yên Nga Điền
Ngọc Khê Ngọc Lặc Ngọc Liên Ngọc Trung Nguyệt Ấn Nông Cống
Nam Tiến Nam Động Na Mèo Nam Ngạn Ngọc Phụng Nghi Sơn
Ngọc Lĩnh Nguyên Bình Ninh Hải Nông Trường Nhâm Nhơn An
Nhơn Hạnh Nhơn Hậu Nhon Hòa Nhơn Hưng Nhơn Khánh Nhơn Lộc
Nhơn Mỹ Nhơn Phong Nhơn Phúc Nhơn Tân Nhơn Thành Nhơn Thọ
North Tam Quan Ngô Mây Nguyễn Văn Cừ Nhơn Bình Nhơn Châu Nhơn Hội
Nhơn Lý Nhơn Phú Ngọc Hiệp Ninh An Ninh Bình Ninh Diêm
Ninh Giang Ninh Hà Ninh Hòa Ninh Hưng Ninh Lộc Ninh Phú
Ninh Phụng Ninh Phước Ninh Quang Ninh Sim Ninh Sơn Ninh Tân
Ninh Tây Ninh Thân Ninh Thọ Ninh Thượng Ninh Thủy Ninh Trung
Ninh Vân Ninh Xuân Ninh Ých Ninh Đa Ninh Đông Nam Phước
Núi Thành Nghĩa Chánh Nghĩa Dõng Nghĩa Lộ Nguyễn Nghiêm Nghĩa Hặ
Nghĩa Hiệp Nghĩa Kỳ Nghĩa Mü Nghĩa Phó Nghĩa Phương Nghĩa Thương
Nghĩa Đien Nam Dương Nại Hiên Đông Nam Phong Nật Sơn Nuông Dăm
Ngọc Lâu Nhân Nghĩa Nhuận Trạch Nà Phòn Noong Luông Ngổ Luông
Ngọc Mỹ Ngòi Hoà Ngọc Lương Nậm Luông Nậm Hàng Nậm Khao
Nậm Xe Nậm Ban Nậm Cha Nậm Cuổi Nậm Hăn Nậm Mạ
Nậm Tăm Noong Hẻo Nà Tăm Nùng Nàng Nà Cang Nậm Sỏ
NT Than Uyên Nà Ớt Nà Mường NT Mộc châu Nậm Giôn Nậm Păm
Ngọc Chiến Nặm Eat Nà NghÞu Nam M»n Nam Ty Nậm Lạnh
Nậm Lầu Noong Lay Na Lay Nà Hỳ Nà Sáy Nà Tấu
Na Ư Noong Hẹt Núa Ngam Noong Bua Na Son Nhơn Hßa
Nam Yang Ngọc Tem Ngọk Bay Nguyễn Trãi Ngọk Lây Ngọk Yêu
Ngọc Réo Ngọc Wang Ngọk Tụ Nam Ninh N'Thôn Hạ Ninh Gia
Ninh Loan Nam Ka Nâm N'Đir Nâm Nung Nam Đà Nhân Cơ
Nhân Đạo Ngô Quyền Ngäc Sơn Nghĩa Hò Ngọc Châu Ngọc Lý
Ngọc Thiện Ngọc Vân Nhã Nam Nếnh Neo Nham Sơn
Nội Hoàng Nam Mẫu Nguyễn Thị Minh Khai Nông Th­ượng Nguyên Phúc Như Cố
Nông Hạ Nông Thịnh Nghĩa Tá Ngọc Phái Nà Phaec Nghiên Loan
Nhạn Môn Nam Quang Ngọc Xuân Nà Sắc Nội Thôn Nam Tuấn
Ngũ Lão Nguyễn Huệ Nước Hai Ngọc Động Ngäc Đéng Ngọc Chung
Ngọc Đường Nậm Dịch Nậm Khòa Nàng Đôn Ngàm Đăng Vài Niêm Sơn
Nà Khương Ngọc Minh Nà Chì Nấm Dẩn Nàn Ma Nàn Xỉn
Ngán Chiên Na Khê Ngam La Ngọc Long Nhất Hòa Nhất Tiến
Nhân Lý Na Dương Nam Quan Như Khuê Nhượng Bạn Na Sầm
Nam La Nhạc kỳ Nt Thái Bình Na Hối Nậm Khánh Nậm Lúc
Nậm Mòn Nậm Đét Nt Phong Hải Nghĩa Đô Nậm Chạc Nậm Pung
Ngải Thầu Nậm Chảy Nấm Lư Nậm Cang Nậm Sài Nàn Sán
Nàn Sín Nậm Rong Nậm Tha Nậm Xây Nậm XÐ Ngô Xá
Năng Yên Ninh Dân Nông Trang Nga Hoàng Ngọc Lập Nghinh Xuyên
Ngọc Quan Ninh Dương Nam Khê Ngọc Vừng Nhã Lộng Nghinh Tường
Na Mao Ngọc Hội Nhân Mục Na Hang Năng Khả Ninh Lai
Nông Tiến Nhữ Hán Nhữ Khê Nậm Có Nậm Khắt Nga Quán
Nậm Búng Nậm Mười Nghĩa Tâm NT Liên Sơn NT Nghĩa Lộ NT Trần Phú
Nà Hẩu Ngòi A Nguyễn Thái Học Ngọc Chấn Nói Sam Núi Sập
Nhà Bàng Nhơn H­ng Nói Voi Nói Tô Nhà M¸t Ngan Dừa
Ninh Quới Ninh Thạnh Lợi Ngãi Đăng Nhuận Phú Tân Nguyễn PhÝch Nguyễn Huân
Nhơn Ái Nhơn Nghĩa Ngã Sáu Nàng Mau Nam Yên Ngọc Chúc
Ngọc Thành Ngọc Thuận Nam Thái Sơn Nhựt Chánh Nhơn Thạnh Trung Nhơn Hòa Lập
Nhơn Ninh Nhựt Ninh Nhị Thành Ngọc Tố Ngã Năm Ngũ Hiệp
Nhị Mỹ Nhị Quý Nhị Bình Nhị Long Nhị Long Phú Ninh Thới
NhÞ Tr­êng Nguyet Hoà Ngũ Lạc Ngãi Hùng Ngãi Xuyên Ngọc Biên
Nguyễn Văn Thảnh Ngãi Tứ Ninh Xá Nhân Thắng Ngọc Xá Nhân Hoà
Nghĩa Đạo Ngũ Thái Nguyệt Đức Nội Duệ Ngọc Lũ Nguyễn Úy
Nhật Tân Nhật Tựu Nguyên Lý Nhân Bình Nhân Chính Nhân Hưng
Nhân Khang Nhân Mỹ Nhân Thịnh Ngọc Hà Ngọc Khánh Nguyễn Trung Trực
Ninh Hiêp Ngô Thì Nhậm Nguyễn Du Ngäc Lâm Ngọc Thụy Nguyên Khê
Ngã Tư Sở Nam Phương Tiến Ngọc Hòa Nam Triều Ngọc Tảo Nghĩa Hương
Ngọc Liệp Nghiêm Xuyên Nhị Khê Ninh Sở Nhân Quỳên Nhân Huệ
Ngũ Phúc Nam Chính Nam Sách Ninh Thành Ngũ Hùng Ngọc Kỳ
Nguyên Giáp Nam Hải Ngũ Đoan Núi Đối Nghĩa Xá Niệm Nghĩa
Núi Đèo Ngäc Xuyên Ngọc Hải Nhuế Dương Nghĩa Dân Nhân La
Ngọc Lâm Nguyên Hòa Nhật Quang Nghĩa Trụ Nhu Quynh Ngô Đồng
Nam Lîi Nam Mỹ Nam Thắng Nam Toàn Nam Vân Năng Tĩnh
Nam Điền Ng hĩa Châu Nghĩa Hải Nghĩa Phong Nghĩa Thành NghÜa Hßa
Ninh Khang Ninh Mỹ Ninh Thắng Như Hoà Nho Quan Nam Bình
Ninh Khánh Ninh Nhất Ninh Phong Ninh Phúc Ninh Tiến Nam Cao
Nam Phú Nam Thịnh Nguyên Xá Nhạo Sơn Như Thụy Nam Viêm
Ngũ Kiên Ngãi Giao Nguyên An Ninh Nha Bích Ngũ Phụng NghÞ Đức
Nhuận Đức Nhà Bè Nhơn Đức Nguyễn Cư Trinh Nguyễn Thái Bình Nhơn Hải
NhÞ Hả Nhơn Sơn Ninh Điền Nhân NghÜa Nam Cát Tiên Núi Tượng
Ngọc Định